Trang 3618, kết quả từ 36171 tới 36180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đàm Huy Tràng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Huy Tràng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Trưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Ngoai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngoai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nghiêm Xuân Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Xuân Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...361336143615361636173618361936203621...74341