Trang 3620, kết quả từ 36191 tới 36200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Tiến Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Tiến Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đăng Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...361536163617361836193620362136223623...74341