Trang 3621, kết quả từ 36201 tới 36210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Huy Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn So, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Son, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Danh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Danh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Kế Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kế Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Đức Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thẩm Quang Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thẩm Quang Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...361636173618361936203621362236233624...74341