Trang 3623, kết quả từ 36221 tới 36230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Sổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Sổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 28/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Đại Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đại Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Tẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Tẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Đình Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đình Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...361836193620362136223623362436253626...74341