Trang 3625, kết quả từ 36241 tới 36250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Chẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Trọng Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Chắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Công Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362036213622362336243625362636273628...74341