Trang 3626, kết quả từ 36251 tới 36260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Tượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Địa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Địa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Hồng Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362136223623362436253626362736283629...74341