Trang 3628, kết quả từ 36271 tới 36280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hiếu Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiếu Lanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mạnh Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Xuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362336243625362636273628362936303631...74341