Trang 3629, kết quả từ 36281 tới 36290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thị Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hữu Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Biển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362436253626362736283629363036313632...74341