Trang 3630, kết quả từ 36291 tới 36300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chương Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chương Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Công Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khuất Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Đình Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đàn Quốc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàn Quốc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Soa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Soa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 2/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362536263627362836293630363136323633...74341