Trang 364, kết quả từ 3631 tới 3640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Hữu Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hữu Duyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Diệp Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Tài Sến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tài Sến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lù, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...359360361362363364365366367...74341