Trang 3640, kết quả từ 36391 tới 36400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 13/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Sấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Sưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Anh Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363536363637363836393640364136423643...74341