Trang 3641, kết quả từ 36401 tới 36410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bá Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Lẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Tái Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tái Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trung Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363636373638363936403641364236433644...74341