Trang 3642, kết quả từ 36411 tới 36420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Hạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Huy Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Quang Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363736383639364036413642364336443645...74341