Trang 3643, kết quả từ 36421 tới 36430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1957, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sau, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗng Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363836393640364136423643364436453646...74341