Trang 3645, kết quả từ 36441 tới 36450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 9/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chí Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tiến Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Uông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Uông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Nhất Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhất Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364036413642364336443645364636473648...74341