Trang 3647, kết quả từ 36461 tới 36470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Uý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 28/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Công ịm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công ịm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Nhật Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nhật Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn In

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn In, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364236433644364536463647364836493650...74341