Trang 3648, kết quả từ 36471 tới 36480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trịnh Viết Thoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Viết Thoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Khứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Săng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Săng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Uyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364336443645364636473648364936503651...74341