Trang 3650, kết quả từ 36491 tới 36500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thiệu Trí Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiệu Trí Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Đức Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Cượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Cượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 2/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364536463647364836493650365136523653...74341