Trang 3651, kết quả từ 36501 tới 36510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Ruộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Ruộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quý Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 24/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Rỉn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Rỉn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364636473648364936503651365236533654...74341