Trang 3652, kết quả từ 36511 tới 36520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Hữu Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Si

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Si, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quốc Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thế Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 25/1/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364736483649365036513652365336543655...74341