Trang 3654, kết quả từ 36531 tới 36540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lương Văn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Kiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lâm Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Duốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 15/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364936503651365236533654365536563657...74341