Trang 3657, kết quả từ 36561 tới 36570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Hữu Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Duy Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viên Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viên Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Thôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365236533654365536563657365836593660...74341