Trang 3658, kết quả từ 36571 tới 36580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguễn Thế Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguễn Thế Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Trản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kiên Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiên Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Công Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365336543655365636573658365936603661...74341