Trang 3659, kết quả từ 36581 tới 36590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ru

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ru, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Ron

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ron, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Rụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rụa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Phước Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thanh Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 30/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Ron

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ron, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Ron

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ron, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trung Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365436553656365736583659366036613662...74341