Trang 3661, kết quả từ 36601 tới 36610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngân Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngân Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 9/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thành Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365636573658365936603661366236633664...74341