Trang 3662, kết quả từ 36611 tới 36620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/9/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thanh Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tư Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365736583659366036613662366336643665...74341