Trang 3664, kết quả từ 36631 tới 36640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Truyền Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Truyền Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 18/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Phước Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...365936603661366236633664366536663667...74341