Trang 3665, kết quả từ 36641 tới 36650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Viết Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nhãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhãn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Lê Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Ron

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ron, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Đỗ Quốc Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Đúng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Công Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366036613662366336643665366636673668...74341