Trang 3667, kết quả từ 36661 tới 36670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thịu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Khe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 7/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Duy Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Phước Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 7/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Soái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quốc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366236633664366536663667366836693670...74341