Trang 3671, kết quả từ 36701 tới 36710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Rĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nghếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nghếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Soan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Soan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Ri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê văn Ri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Ri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366636673668366936703671367236733674...74341