Trang 3675, kết quả từ 36741 tới 36750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Ngọc Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vắn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 17/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Nép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Quang Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367036713672367336743675367636773678...74341