Trang 3676, kết quả từ 36751 tới 36760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Rê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Rẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rẩy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hồ Ngọc Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Rẫy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rẫy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Re

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Re, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Rảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Sĩ Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 17/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367136723673367436753676367736783679...74341