Trang 3681, kết quả từ 36801 tới 36810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Doãn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doãn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Điệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Ngọc Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Rằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Răng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Răng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...367636773678367936803681368236833684...74341