Trang 3682, kết quả từ 36811 tới 36820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Rành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê văn Rảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Rảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Nghiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nghiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Rằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lâm Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Sĩ Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 18/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367736783679368036813682368336843685...74341