Trang 3688, kết quả từ 36871 tới 36880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 28/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 26/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 16/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hồng Điếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Điếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...368336843685368636873688368936903691...74341