Trang 3692, kết quả từ 36911 tới 36920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Riên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Riên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Quời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Quời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phan Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...368736883689369036913692369336943695...74341