Trang 3694, kết quả từ 36931 tới 36940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đàm Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Ngư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Công Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Công Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...368936903691369236933694369536963697...74341