Trang 37, kết quả từ 361 tới 370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phan Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn ở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phùng Văn Thiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đặng Văn Nhặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nhặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...323334353637383940...74341