Trang 3702, kết quả từ 37011 tới 37020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng chí: Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Điệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 21/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...369736983699370037013702370337043705...74341