Trang 3704, kết quả từ 37031 tới 37040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Tô Ngọc Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Văn Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Nại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Nại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...369937003701370237033704370537063707...74341