Trang 374, kết quả từ 3731 tới 3740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Võ Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn On, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Mã Khắc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Khắc Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Tấn Trạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tấn Trạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Tấn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tấn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...369370371372373374375376377...74341