Trang 379, kết quả từ 3781 tới 3790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Rẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Rẩy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Trừ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tuần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...374375376377378379380381382...74341