Trang 385, kết quả từ 3841 tới 3850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hà Văn Thón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thón, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...380381382383384385386387388...74341