Trang 394, kết quả từ 3931 tới 3940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Xía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Xía, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thái Minh Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Minh Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Võ Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồng Kim Pal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Kim Pal, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Tư Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Non

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Non, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...389390391392393394395396397...74341