Trang 397, kết quả từ 3961 tới 3970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ 3 Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ 3 Thương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thẹo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ 6 Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ 6 Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Năm Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Phi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Pưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Pưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...392393394395396397398399400...74341