Trang 404, kết quả từ 4031 tới 4040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hoàng Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Bol

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bol, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Nga, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mộng Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộng Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Văn Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Siêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Quởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quởn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...399400401402403404405406407...74341