Trang 413, kết quả từ 4121 tới 4130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Kim Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Châu Văn Lặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Lặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hoa Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoa Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...408409410411412413414415416...74341