Trang 414, kết quả từ 4131 tới 4140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Khương Thượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khương Thượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Châu Ngọc Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Ngọc Đèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Thạch Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Đen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Cô út Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cô út Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Ông Thạch Hệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ông Thạch Hệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Ông Hải Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ông Hải Trang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...409410411412413414415416417...74341