Trang 427, kết quả từ 4261 tới 4270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Thủy Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thủy Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Xái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Xái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Sơn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Xinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lý Xua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Xua, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Búp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Búp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...422423424425426427428429430...74341