Trang 434, kết quả từ 4331 tới 4340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đào Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trương Văn Điệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Điệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sil

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sil, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Côi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đào Cal

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Cal, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Minh Thoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Thoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...429430431432433434435436437...74341